Administrativní služby

Můžeme Vám poskytnout plnou administrativní podporu, která je užitečná především v raných fázích vývoje firmy, než si firma může dovolit najmout vlastního pracovníka na plný úvazek. Tím se ušetří čas vedoucím pracovníkům, kteří se tak budou pomoci soustředit na hlavní činnost firmy.

Mezi tyto administrativní služby patří:

  • Vystavování obchodních faktur.
  • Přeúčtování výdajů.
  • Kontrola provozních bankovních účtů používaných pro úhradu místních výdajů a provádění úhrad Vaším jménem, aby bylo zajištěno včasné provádění plateb.
  • Vypracování manažerského výkazu zisků a ztrát a rozvahy v angličtině pro jejich předložení Vám nebo vaší centrále, které Vám pomohou sledovat a kontrolovat činnost Vaší organizace.
  • Při dalším rozvoji Vaší společnosti Vám můžeme pomoci s formulací souboru interních postupů zahrnujících nejrůznější aspekty podnikatelské činnosti, jako jsou například bankovní účty a hotovost, postupy v oblasti nákupu či pohledávky a závazky, a můžeme kontrolovat, zdali jsou tyto postupy zavedeny a dodržovány.
  • Poskytování všeobecného obchodního poradenství s cílem pomoci snížit náklady a maximalizovat výnosy.

Máte o tuto službu zájem?

Naši pracovníci Vám zdarma poskytnou úvodní konzultaci k všeobecným otázkám.

Hledáte něco jiného?

Potřebujete vízum? Pokud ano, klikněte na Povolení k pobytu a víza
Zpět na úvodní stránku