Účetní a daňové služby

Firmy

Jakmile je společnost založena, vznikne potřeba včas splnit určité účetní a daňové povinnosti, i když společnost nezačala s aktivní činností do konce roku. Při nesplnění těchto povinností hrozí udělení pokuty.

V této souvislosti obvykle poskytujeme následující služby:

  • Registrace k dani z právnických osob – tu je třeba provést do 30 dnů od zápisu společnosti do obchodního rejstříku.
  • Registrace k DPH – tato povinnost vzniká v případě, že společnost přesáhne hranici 1 milion Kč během kteréhokoliv období 12 po sobě jdoucích měsíců, jinak je tato registrace dobrovolná).
  • Vypracování a podání přiznání k DPH.
  • Vedení účetnictví – bud měsíčně nebo čtvrtletně.
  • Mzdové služby.
  • Vypracování manažerských účtů (v angličtině).
  • Vypracování a podání roční účetní závěrky, daňového přiznání a valné hromady v souladu s příslušnými místními účetními, daňovými a firemními předpisy.

Doporučovali bychom využít služeb registrovaného daňového poradce, poněvadž tím vznikne společnosti automaticky nárok na prodloužení termínu podání daňového přiznání o 3 měsíce a umožní nám podat za Vás přiznání k DPH a obecně vyřizovat běžné daňové záležitosti.

Jsme rovněž schopni vyřešit osobní daňové záležitosti týkající se jednatelů a zaměstnanců společnosti.

Osoba samostatně výdělečně činná

Můžeme Vám pomoci při získání podnikatelského oprávnění pro osoby samostatně výdělečně činné a zajistit splnění souvisejících povinností týkajících se účetnictví, daní a sociálního a zdravotního pojištění.


Máte o tuto službu zájem?

Naši pracovníci Vám zdarma poskytnou úvodní konzultaci k všeobecným otázkám.

Hledáte něco jiného?

Potřebujete finančního pracovníka na částečný úvazek? Pokud ano, klikněte na Administrativní služby
Zpět na úvodní stránku